Tarieven dienstverlening

Heldere tariefstelling, vaste afspraken

Tarieven

Zoals op de kennismakingspagina vermeld is, werk ik met vaste prijsafspraken welke ik per kwartaal factureer.

Ter indicatie, voor een kleine ZZP-er met een omzet van niet meer dan € 50.000 en met een beperkt aantal mutaties en een btw-aangifte per kwartaal zijn de kosten op jaarbasis € 640 exclusief btw welke in 4 kwartaaltermijnen van € 160 excl. btw worden gefactureerd.

Hiervoor boeken wij per kwartaal uw boekhouding, verzorgen per kwartaal uw btw-aangifte, stellen we aan het einde van het jaar uw jaarrekening samen en verzorgen wij uw aangifte inkomstenbelasting met het eventuele aanvragen van toeslagen indien van toepassing. Ook tussentijdse communicatie met de belastingdienst en u zijn hierin begrepen.

Voor elk budget

Afhankelijk van de grote van uw onderneming en het aantal mutaties van uw boekhouding bepalen wij welk tarief voor u van toepassing is.

Informeer gerust naar uw kosten via ons contactformulier of bel even.

Nieuws

BTW oninbare debiteuren terugvragen

Vanaf 2017 mag je de BTW op oninbare debiteuren via de aangifte terugvragen. Heb je dus een vordering op een debiteur van minimaal 1 jaar oud of een klant van je is failliet gegaan en je hebt een brief van de curator ontvangen dat je geen uitkering meer krijgt of je hebt met een klant afgesproken dat hij niet meer hoeft te betalen, dan mag je de btw via de aangifte van het 4e kwartaal 2017 of december 2017 terugvragen. Alle openstaande posten van voor 1 januari 2017 kun je nu dus meenemen voor de btw-aangifte.
Hoe doe je dit dan aangeven ? Je hebt hier de keus uit 2 opties. Je mag de betreffende btw als btw voorbelasting meenemen bij vraag 5b van de aangifte of je kunt dit meenemen als negatieve omzet bij vraag 1a of 1b in de aangifte.

Mocht u meer informatie hierover willen hebben, neem dan even contact op.

lees verder...

Eenmanszaak of BV

Is het fiscaal gezien nog interessant om een BV te hebben. Met de huidige MKB-winstvrijstelling van 14% alleen nog maar bij een erg hoge winst. Ik zal u middels een rekenvoorbeeld laten zien dat de heffing in de BV dan nagenoeg gelijk is aan het toptarief in de inkomstenbelasting.

In een BV is de vennootschapsbelasting tot een winst van € 200.000 belast met 20% en daarboven met 25%.
Gecombineerd met de aanmerkelijkbelangheffing van 25% komt dit neer op een belastingdruk van 40% respectievelijk 43,75%. Daarbij moet de directeur groot aaandeelhouder zich een salaris toekennen van minimaal € 45.000.

Stel de winst in een bedrijf is € 245.000. De directeur moet zich een salaris toekennen van € 45.000 die gewoon belast is in de inkomstenbelasting. De heffing hierover zal na aftrek van heffingskortingen ongeveer € 13.000 bedragen. Resteert een winst van € 200.000 waarover 20% vennootschapsbelasting verschuldigd is ad € 40.000. Resteert een nettowinst van € 160.000 die als je dit naar privé wilt overhevelen ook nog eens 25% box 2 heffing (aanmerkelijkbelang) zijnde nog eens € 40.000. Hiermee komt de totale belastingheffing uit op ongeveer € 93.000 (€ 13.000 + € 40.000 + € 40.000). Tov van de winst van € 245.000 is dit een belastingdruk van 38%.

Deze winst in een eenmanszaak is als volgt belast. Stel een winst van € 245.000 minus de zelfstandigenaftrek ad € 7.280 resteert € 237.720 minus de MKB-winstvrijstelling van 14% resteert een belastbare winst van € 204.439. Ruim € 40.000 krijgt u als ondernemer dus vrijgesteld. De belastingheffing hierover is ongeveer € 99.000 minus de heffingskortingen resteert een belastingheffing van € 97.000.

U ziet dus dat bij een winst van € 245.000 het zich net loont om een BV te hebben. Je bespaart je dan € 4.000 op jaarbasis. Wordt de winst hoger dan dit bedrag wordt de heffing in de BV 43,75% (25% vpb en 20% IB box 2). In de IB is de heffing 52% minus de MKB-winstvrijstelling van 14% is 44,72%. Conclusie hierbij is dat de winst toch al minimaal € 200.000 moet zijn wil het zich gaan lonen om naar een BV te gaan.

Mocht u meer informatie hierover willen hebben, neem dan even contact op.

lees verder...

Nieuwe auto van de zaak

Als u van plan bent om een nieuwe auto van de zaak aan te schaffen, wacht dan tot 2017 hiermee. Dan wordt de bijtelling op een gewone auto 22% in plaats van 25% in 2016. Scheelt je toch 5 jaar land 3% bijtelling.

lees verder...

Bel voor een afspraak

06-83245824