Nieuws uit de branche

Informatie om uw voordeel mee te doen!

Graag houden we u op de hoogte van nieuws uit de branche. Bijvoorbeeld over regelingen voor fiscale optimalisatie. Wilt u graag weten of, en zo ja op welke manier, een bepaald nieuwsbericht voor uw persoonlijke situatie van belang kan zijn? Neem dan even contact op.

Nieuws

Belastingvrij beleggen in een oldtimer

Heeft u spaargeld welke boven de vrijstelling in box 3 komt en heeft u ook geen zin om negatieve rente te betalen bij de bank, dan is de aanschaf van een oldtimer auto misschien wel een mooie manier om dit allemaal te voorkomen.

Stel u heeft samen met uw partner meer dan € 100.000 aan spaargeld. U heeft niets met beleggen en geen andere bestedingen voor het geld. U heeft wel iets met auto’s en vind het mooi om een oldtimer auto (minimaal 25 jaar oud) te zien. De meeste oldtimers worden tegenwoordig zelfs meer geld waard dus is het eigenlijk ook nog een mooie belegging. Alleen moet je de auto niet als belegging zien, maar natuurlijk voor eigen gebruik beschouwen. In dat geval hoef je deze auto niet op te geven in box 3 voor de inkomstenbelastingbelasting.

Je vermogen wordt dus voor de belastingdienst en de bank lager waardoor je inkomstenbelasting en negatieve rente bespaard. Je hebt een leuke auto om af en toe een ritje mee te maken en dikke kans dat deze auto ook nog in waarde stijgt. Wat wil je nog meer.

Houdt er wel rekening mee dat 1 of 2 oldtimers nog als eigen gebruik gezien kunnen worden. Bij meerdere oldtimers wordt het al snel een verzameling en ben je helaas wel genoodzaakt om dit in box 3 van de inkomstenbelasting aan te geven.

Webmodule inzake bepaling arbeidsrelatie of niet

De belastingdienst is momenteel bezig met een pilot van 6 maanden inzake een webmodule waarin je door het invullen van vragen kunt bepalen of er sprake is van een arbeidsrelatie of niet.

Momenteel is er nog veel onduidelijk wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie of inhuren van een zzp’er. In de webmodule wordt aan de hand van diverse vragen een indicatie gegeven van hoe een opdrachtverstrekking moet worden gezien. Het is of indicatie dienstbetrekking, of geen oordeel of opdrachtgeversverklaring. Bij die laatste ben je gevrijwaard van inhouding van loonheffing.

Na de pilot van 6 maanden die in januari 2021 is gestart zal de webmodule met uitslagen geëvalueerd worden. Wordt dus vervolgd.

Kamerverhuurvrijstelling inschrijving vereist

Indien u één of meerdere kamers verhuurt is het van belang dat degene die de kamer huurt staat ingeschreven in de betreffende gemeente op dat adres.

Alleen dan mag gebruik worden gemaakt van de kamerverhuurvrijstelling mits de huur uiteraard niet hoger is dan € 5.506 (jaar 2020) per jaar. Staat de huurder niet ingeschreven op het adres van de kamer dan zijn de huurinkomsten belast in box 1 als voordeel uit het ter beschikking stellen van de eigen woning.

Mocht u meer informatie hierover willen hebben, neem dan even contact op.

BTW oninbare debiteuren terugvragen

Vanaf 2017 mag je de BTW op oninbare debiteuren via de aangifte terugvragen. Heb je dus een vordering op een debiteur van minimaal 1 jaar oud of een klant van je is failliet gegaan en je hebt een brief van de curator ontvangen dat je geen uitkering meer krijgt of je hebt met een klant afgesproken dat hij niet meer hoeft te betalen, dan mag je de btw via de aangifte van het 4e kwartaal 2017 of december 2017 terugvragen.

Alle openstaande posten van voor 1 januari 2017 kun je nu dus meenemen voor de btw-aangifte.
Hoe doe je dit dan aangeven ? Je hebt hier de keus uit 2 opties. Je mag de betreffende btw als btw voorbelasting meenemen bij vraag 5b van de aangifte of je kunt dit meenemen als negatieve omzet bij vraag 1a of 1b in de aangifte.

Mocht u meer informatie hierover willen hebben, neem dan even contact op.

Eenmanszaak of BV

Is het fiscaal gezien nog interessant om een BV te hebben. Met de huidige MKB-winstvrijstelling van 14% alleen nog maar bij een erg hoge winst. Ik zal u middels een rekenvoorbeeld laten zien dat de heffing in de BV dan nagenoeg gelijk is aan het toptarief in de Inkomstenbelasting.

In een BV is de vennootschapsbelasting tot een winst van € 245.000 belast met 15% en daarboven met 25%.
Gecombineerd met de aanmerkelijkbelangheffing van 26,5% komt dit neer op een belastingdruk van 37,5% respectievelijk 44,87%. Daarbij moet de directeur groot aaandeelhouder zich een salaris toekennen van minimaal € 45.000.

Stel de winst in een bedrijf is € 245.000. De directeur moet zich een salaris toekennen van € 45.000 die gewoon belast is in de inkomstenbelasting. De heffing hierover zal na aftrek van heffingskortingen ongeveer € 13.000 bedragen. Resteert een winst van € 200.000 waarover 15% vennootschapsbelasting verschuldigd is ad € 30.000. Resteert een nettowinst van € 170.000 die als je dit naar privé wilt overhevelen ook nog eens 26,5% box 2 heffing (aanmerkelijkbelang) zijnde nog eens € 45.050. Hiermee komt de totale belastingheffing uit op ongeveer € 88.050 (€ 13.000 + € 30.000 + € 45.050). Tov van de winst van € 245.000 is dit een belastingdruk van 36%.

Deze winst in een eenmanszaak is als volgt belast. Stel een winst van € 245.000 minus de zelfstandigenaftrek ad € 7.000 resteert € 238.000 minus de MKB-winstvrijstelling van 14% resteert een belastbare winst van € 204.680. Ruim € 40.000 krijgt u als ondernemer dus vrijgesteld. De belastingheffing hierover is ongeveer € 93.000.

U ziet dus dat bij een winst van € 245.000 het zich net loont om een BV te hebben. Je bespaart je dan € 5.000 op jaarbasis. Wordt de winst hoger dan dit bedrag wordt de heffing in de BV 44,87% (25% vpb en 26,5% IB box 2). In de IB is de heffing 49,5% minus de MKB-winstvrijstelling van 14% is 42,57%. Het tarief is dan zelfs lager dan in het geval van een BV.

Mocht u meer informatie hierover willen hebben, neem dan even contact op.

Nieuwe auto van de zaak

Als u van plan bent om een nieuwe auto van de zaak aan te schaffen, wacht dan tot 2017 hiermee. Dan wordt de bijtelling op een gewone auto 22% in plaats van 25% in 2016. Scheelt je toch 5 jaar land 3% bijtelling.

Bewaarplicht administratie

Als ondernemer heb je een deugdelijke administratie te voeren en deze administratie moet vervolgens ook bewaard blijven voor als de belastingdienst een keer langs wil komen voor controle. Hoe lang moet je nu alles bewaren?

De basisregel is dat je de basisgegevens 7 jaar moet bewaren. Dit betekend dat van alle jaren die afgelopen zijn en waarvan de aangifte is ingediend je de laatste 7 jaar dus moet bewaren. Bij een onderneming waarin onroerend goed zit moet je voor de btw zelfs de laatste 9 jaar bewaren.

De basisgegevens betreft de in- en verkoopfacturen alsmede de bankafschriften en kasboek alsmede de gevoerde administratie.

Ook de basisgegevens en loonstroken van personeel moeten de laatste 7 volledige jaren bewaard blijven. Het lopende jaar komt daar dus nog bij, maar dat spreekt voor zich.

Tevens ben je verplicht om zoveel mogelijk gegevens digitaal te bewaren. Zo zal de belastingdienst bij aankondiging van een controle eerst de auditfiles opvragen van de administratie. Deze dien je dus ook ter beschikking te hebben. Een auditfile is een digitaal bestand van de gevoerde administratie in een boekhoudpakket. Soms wordt de boekhouding ook gevoerd in een excel-bestand. Je hebt dan geen auditfile ter beschikking, maar dan is de excel-administratie jouw digitale bestand.

Na 7 jaar kun je alle papieren dus verwijderen. De auditfiles in principe ook, maar het is toch verstandig om deze nog te bewaren. Je weet maar nooit waar je ze later ooit nog eens voor nodig hebt.

Aftrekbare Studie toelage

Hebt u een studerende zoon of dochter? En moet u hem/haar iedere maand weer een flinke toelage
verstrekken? Ga na of u uw zoon of dochter niet op de payroll van uw onderneming kunt zetten. Een
baantje bij u in de zaak is snel gevonden, en dat pakt fiscaal voordelig uit! Uw zoon of dochter kan – door de heffings- en arbeidskorting – een kleine € 7.000 per jaar belastingvrij verdienen, en u kunt dat loon als bedrijfskosten opvoeren. Dat is een fiscaal aftrekbare studietoelage van bijna € 600 in de maand. Zodoende betaald de belastingdienst toch nog lekker mee aan de studiekosten van uw kind.

Nieuwe website

In samenwerking met internetbureau MonsterBrands uit Riethoven hebben we een nieuwe website gerealiseerd.

Een groot voordeel van de nieuwe website ten opzichte van de vorige is dat de nieuwe website ook “mobielvriendelijk” is. U kunt de site nu dus ook gemakkelijk gebruiken via uw smartphone waarbij inzoomen niet nodig is (de mobiele website ziet eruit als een app).

ZZP Pensioen

Zoals wellicht al bekend kun je tegenwoordig bij de bank pensioensparen. Dit is een geblokkeerde pensioenspaarrekening waarop je geld voor later op kunt storten.

Zoals reeds vermeld is dit een geblokkeerde rekening dus eenmaal het geld aldaar gestort kun je er niet meer aan tot je pensioenleeftijd. Nu komt er binnenkort nog een nieuwe regeling op de markt. ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen, PZO/ZZP en Zelfstandigen Bouw hebben tezamen met Loyalis een nieuw product op de markt gebracht zijnde het ZZP pensioen. Ook hier kunt u vrijblijvend voor uw pensioen sparen en kunt u kiezen uit meerdere opties. Ook hier kunt u het ingelegde geld niet meer opnemen tot aan je pensioenleeftijd. Je kunt dit pensioen wel al eerder laten ingaan als de wettelijke pensioenleeftijd. Kijk voor de voorwaarden op www.zzppensioen.nl.

Mocht u meer informatie hierover willen hebben, neem dan even contact op.

Afkoop stamrecht

In 2014 is het mogelijk om uw stamrecht in één keer te laten uit betalen met 20% korting.

Heeft u een ontslagvergoeding ontvangen voor 15 november 2013 en deze ondergebracht in een stamrecht BV of ondergebracht bij een bank of verzekeraar, dan heeft u in 2014 de mogelijkheid om dit stamrecht zonder revisierente (dit is een soort boete) en met een vrijstelling van 20% uit te keren aan uzelf.

Stel u heeft een stamrecht van € 100.000 en laat deze in 2014 ineens uit keren aan uzelf, dan is hiervan slecht € 80.000 belast. De overige € 20.000 is vrijgesteld. Let wel, deze regeling geldt alleen in 2014.

Mocht u meer informatie hierover willen hebben, neem dan even contact op.

Geruisloze bedrijfsoverdracht aan kinderen

Stel u heeft een eenmanszaak of een VOF samen met uw vrouw en een of meer kinderen hebben interesse om op termijn uw bedrijf over te nemen. Vaak is dit toch uw droom dat de onderneming binnen de familie wordt voortgezet.

Over het algemeen is dit geen probleem, maar stel u heeft een eigen bedrijfspand waarop een forse stille reserve (hogere werkelijke waarde dan de boekwaarde op de balans) of u heeft een wagenpark of machines met forse stille reserves. In dat geval zou dit kunnen leiden tot een forse afrekening met de belastingdienst over de boekwinst die u realiseert bij verkoop/overdracht aan uw kind(eren). Als u het geld dan niet betaald krijgt doordat de bank de overname niet wil financieren en u dus een lening moet verstrekken aan uw kind(eren), heeft u op dat moment geen liquiditeit om de belasting over de stakingswinst te betalen.

Hoe kunt u dit nu voorkomen. Als uw kind of kinderen al minimaal 3 jaar hebben meegewerkt binnen uw onderneming als mede-vennoot of in loondienst, dan mag u gebruik maken van de doorschuiffaciliteit. In dat geval mogen alle activa tegen boekwaarde worden overgeheveld aan uw kind(eren). De kinderen betalen wel een zakelijke prijs aan u, maar over het verschil tussen de zakelijke prijs en de boekwaarde hoeft niet direct te worden afgerekend. Deze afrekening geschied geleidelijk in de loop der jaren doordat uw kinderen minder afschrijvingskosten hebben. Uw kind(eren) dienen dan ook een belastinglatentie op de balans op te nemen voor de nog af te rekenen belasting over de boekwinst.

Hierdoor creëer je een overdracht van uw onderneming waarbij je niet direct hoeft af te rekenen over de boekwinst en krijgen de kind(eren) de tijd om de overnameprijs in een aantal jaren aan u af te rekenen en u houdt de bank hierbij dan buiten de deur.

Wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op.

Optimaliseer de kleine ondernemersaftrek en investeringsaftrek

Bent u nog van plan om investeringen te doen in bedrijfsmiddelen, plan dit dan zorgvuldig zodat u hiermee fiscaal voordeel kunt behalen.

Kleine ondernemersaftrek
Als eenmanszaak of VOF kunt u voor de omzetbelasting onder de kleine ondernemersregeling vallen. Deze regeling is er voor kleine ondernemers die maar zeer beperkt btw verschuldigd zijn, om zodoende een korting op de afdracht btw te geven. Kortweg is de regeling zo dat als de totale af te dragen btw (btw over de omzet minus de btw op de inkopen) niet meer bedraagt dan € 1.345, dan is de korting 100% en hoeft men dus helemaal niets af te dragen. Komt men hier net boven maar bedraagt de af te dragen btw niet meer dan € 1.883 dan is de korting 2,5 keer het verschil tussen de af te dragen btw en € 1.345.
Als nu blijkt dat bij de aangifte tot en met het 3e kwartaal deze grenzen mogelijk in de buurt zouden komen is het misschien verstandig om, als er nog plannen zijn om ergens in te investeren, deze investeringen nog dit jaar te doen. Als men met deze investeringen net onder de grens van de € 1.345 af te dragen btw blijft bespaart men hiermee een flink bedrag.
Stel u doet nog een investering van € 2.500 waarop € 525 btw zit en u komt hiermee dan net onder de € 1.345 af te dragen btw. U bespaart dan in één klap de volledige btw over dat jaar dus een voordeel van maximaal € 1.345. Dan is de investering al voor meer dan de helft terugverdiend.
Anderzijds moet u het btw voordeel wel bij de winst tellen, maar dan nog is u besparing aanzienlijk.

Investeringsaftrek
Ook heeft u recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek over de investeringen die u doet. Hierbij moeten de totale investeringen wel meer dan € 2.300 bedragen en moeten de afzonderlijke investeringen wel meer dan € 450 bedragen. Personenauto’s zijn hiervan uitgesloten mits het een personenauto is met 14% of lagere bijtelling. Bedragen de totale investeringen dan niet meer dan € 55.248 mag u 28% van het investeringsbedrag van de winst aftrekken. Zijn u totale investeringen in 2013 wel meer dan € 55.248 zal de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek langzaam minder worden.
Stel het voorbeeld van hiervoor bij de kleine ondernemersregeling met de investering van € 2.500. Als dit u enigste investering dit jaar is heeft u hier nog een fiscaal voordeel op van 28% aftrek op u winst zijnde € 700. Uitgaande van een belastingtarief van 42% is hiermee u voordeel € 294. Tezamen met uw voordeel van de kleine ondernemersregeling is de investering daadwerkelijk voor ongeveer de helft betaald door de belastingdienst.

Goed om tegen het einde van het jaar toch nog even te bekijken hoe dit bij u uitpakt. Mocht u meer informatie hierover willen hebben, neem dan contact op.

Belastingvrij € 100.000 schenken

Om de woningmarkt vlot te trekken is de regeling om belastingvrij aan je kinderen te schenken tijdelijk verruimd.

Waar je voorheen aan je kinderen in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar ruim € 50.000 mocht schenken ter besteding van aankoop of verbetering van de eigen woning van dat kind is dit bedrag vanaf 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 verhoogd naar € 100.000. Hierbij is de leeftijdsgrens komen te vervallen en men mag deze schenking zelfs doen aan derden.

Wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op.

Lijfrente of pensioensparen

Als zelfstandige moet u zelf zorgen voor uw oudedagsvoorziening. Dit kunt u doen door lijfrentepremies te storten bij een verzekeringsmaatschappij. Door de problemen die recentelijk in het nieuws zijn geweest van de diverse pensioenfondsen en woekerpolissen kunt u ook overwegen om deze premies te storten op een geblokkeerde pensioenspaarrekening. U kunt deze afsluiten bij iedere gerespecteerde bank.

Er wordt dan een contract opgesteld tussen u en de bank en u stort dan pensioengeld op deze geblokkeerde rekening waar u dus niet meer vrij over kunt beschikken. Dit geld staat geblokkeerd totdat u 65 – 67 jaar wordt waarna u hieruit een pensioenuitkering kunt laten verzorgen door de bank.
Groot voordeel van een pensioenspaarrekening is dat het zeer transparant is, want u ziet direct hoeveel geld u heeft gespaard en bij een eventueel overlijden van u is het geld niet weg. Dit staat dan nog gewoon op de rekening en komt toe aan uw nabestaanden.

De gelden die u op deze rekening stort zijn uiteraard aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting binnen de fiscale regels die daarvoor gelden. Hoeveel pensioengeld u mag aftrekken is afhankelijk van uw inkomen. Verstandig is om nog voor het einde van het jaar te bekijken hoeveel uw inkomen over het betreffende jaar ongeveer zal bedragen om zo mogelijk nog een extra storting te doen. Hiermee kunt u nog een mooi fiscaal voordeel behalen en u zorgt voor uw oude dag.

Wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op.